Ogen - Oogzorg

Naar mate we ouder worden kan het zicht veranderen. Dit is een natuurlijk proces.

Naar aanleiding van een vraaggesprek over gezondheid van de ogen kijken wij bij een volledige oogmeting niet aileen naar de sterkte maar ook naar de gezondheid van de ogen.

lndien de ogen niet optimaal samenwerken kan dit klachten met zicht voortbrengen zoals concentratie problemen, hoofdpijn, last van het Iicht. In overleg zal er een advies gegeven worden voor een verder onderzoek. Mede dankzij samenwerking met huisarts, manueel therapeuten, dyslexie specialisten, en andere deskundigen is er een breder aanpak karakteristiek voor de visie van de Man Oogadvies

Myopie
Myopie (ook wel bijziendheid genoemd) is de snelst groeiende oogafwijking in de wereld. 50% Van de twintigers in Europa zijn bijziend.

"Te ver vooruit kijken is 'n vergissing.
De toekomst kun je slechts
moment voor moment bevatten."

Winston Churchill